We mogen weer!

Na de mail van gisteren en het indienen van het plan van aanpak hebben we vandaag toestemming gekregen van de gemeente om ons park weer te openen voor alle leden. Eindelijk mogen we weer de banen op om een balletje te slaan.

Natuurlijk zijn er wel een aantal restricties en regels waar we ons aan moeten houden om het park in gebruik te mogen nemen en te kunnen tennissen. In deze mail zullen de belangrijkste regels benoemd worden zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Deze berichtgeving zal erg veel informatie bevatten dus lees deze goed door voordat u het tennispark weer in gebruik neemt.

De tennisbond (KNLTB) heeft een aantal richtlijnen opgesteld waar wij ons als club en leden aan moeten houden. Deze zit bijgevoegd en hangt op verschillende plekken op de club. Het gaat hier vooral om de volgende regels:

      1.       Er mogen maar 2 personen tegelijk op 1 baan aanwezig zijn. Dit betekent dat er alleen een enkelspel gespeeld kan worden
      2.      
1,5 meter afstand die te allen tijde gehouden moet worden tussen spelers.
      3.      
Het is verplicht om een baanreservering te doen (hier later meer over).
      4.      
Het clubhuis wordt alleen gebruikt voor het toilet. Niet om wat te drinken of te douchen.

Wij vragen u om de poster goed tot u te nemen voordat u gaat tennissen. Zie daarvoor: "KNLTB richtlijnen voor Tennis"

Naast de richtlijnen van de KNLTB zijn er ook voorwaarden gesteld door de gemeente. Deze komen voor een groot deel overeen met de richtlijnen van de KNLTB maar zijn op sommige punten iets strenger. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste. Ook deze voorwaarden zijn bijgevoegd. Lees deze ook goed door voor u het park op komt. Zie daarvoor: "Voorwaarden toestaan activiteiten op het tennispark"

      1.       Handen moeten thuis gewassen worden voor er getennist wordt. Mocht dit vergeten zijn is er mogelijkheid om op de club desinfectiemiddel te gebruiken
      2.      
Er is een looproute aangelegd. Deze is gemarkeerd met pijlen en de looppaden worden uit elkaar gehouden met fietsenrekken (zet hier dus geen fietsen in)
      3.      
Bij het parkeren van auto’s moet voldoende afstand gehouden worden tussen voertuigen (1,5 meter)
      4.      
Bij het stallen van een fiets moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter afstand. Fietsen mogen gestald worden op de normale plekken waar normaal gezien fietsenrekken staan
      5.      
Bij het aan- of uitzetten van de verlichting moeten de knoppen direct gedesinfecteerd worden. Middelen zijn aanwezig op de club
      6.      
Na het gebruik van het toilet moet de bril en de knop gedesinfecteerd worden
      7.      
Er zullen steekproefsgewijs toezichthouders van de club aanwezig zijn om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt.

Zoals al eerder vermeldt is het verplicht om een tijdige baanreservering te doen. Dit moet minimaal een aantal uur voordat er getennist gaat worden gedaan worden. Hiervoor hebben wij nieuwe functionaliteit toegevoegd aan onze website.

Het is nu mogelijk om een baan te reserveren via de meulenslag.nl website. Hiervoor is een stappenplan toegevoegd om dit te kunnen verwezenlijken.
Om een baan te reserveren moet een lid ingelogd zijn op de website. Deze kan dan op elk moment maximaal 3 reserveringen van 1 uur plaatsen voor de komende 5 dagen van de week. De reservering wordt gekoppeld aan het lid en aan het lid waar ze mee gaan tennissen en de reservering is dan ook terug te vinden in de baanplanning.
Zie voor het aanmaken van een wachtwoord voor uw account en voor het maken van een baanreservering het stappenplan: “Stappenplan account en baanreservering
Mochten hier nog vragen over zijn kan er altijd contact opgenomen worden met iemand van het bestuur door een email te sturen naar bestuur@meulenslag.nl
Zorg ervoor dat een reservering een aantal uur wordt gedaan voordat er getennist gaat worden. Er mogen geen leden op het tennispark zijn die geen reservering hebben gedaan.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over alle richtlijnen en regels die gevolgd moeten worden om veilig op onze club te kunnen tennissen.

Naast al deze regels willen we jullie vooral na een lange tijd welkom heten op de tennisclub en enorm veel plezier wensen op de banen.

Als laatste willen we jullie naast het tennissen nog iets vragen. Om aan de regelgeving te kunnen voldoen zijn we nog op zoek naar toezichthouders die graag een steentje willen bijdragen aan de veiligheid op onze tennisclub en de mogelijkheid om ons tennispark open te houden. Mocht er interesse zijn neem dan contact op met onze corona coördinator: Leon de Graef

Downloads:

Nieuws Overzicht